Skvělé zprávy – prodejna U Alfréda má otevřeno každou středu a čtvrtek až do 18:00 a v sobotu dopoledne od 10:00 do 12:00

Obchodní podmínky

 

Prodávající:

MIANMAR s.r.o.
Machatého 689/3
152 00 Praha

IČO: 042 76 957

DIČ: CZ04276957

 

Kupující:

Spotřebitel, firma, státní instituce.

 

Objednávání:
Nabízíme Vám možnost nákupu nonstop. Objednávat lze jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu či e-mailu. Zboží zasíláme po České Republice (dle individuálních podmínek).

Storno objednávky ze strany zákazníka: Objednávku je možno zrušit do 6 hodin po jejím uskutečnění zasláním emailu na info@strihacistrojky.cz nebo telefonicky na tel. čísle +420 601 390 244.

Potvrzení objednávky:
Objednávka je přijata většinou ihned, nebo do několika hodin, potvrzení objednávky je odesláno e-mailem na adresu kupujícího. U některých objednávek (větší množství apod.), je kupující informován pro potvrzení objednávky telefonicky. Doklad o koupi, sloužící též jako daňový doklad je součástí zásilky.


Poštovné:
Vaše objednávky odesíláme po České republice přepravcem GLS (99,- Kč). Poštovné po České republice neúčtujume u objednávek nad 2000,- Kč. Platba na dobírku je zpoplatněna 49 Kč.


Dodací lhůta:
Jestliže je zboží k dispozici skladem, je zásilka expedována 1-2 pracovních dní. V případě, že zboží není dostupné do 5 pracovních dnů, je kupující včas informován a je mu sdělen případný možný termín dodání zboží, popř. nabídnuto jiné zboží stejné povahy. Zboží před dodáním je přepravcem avizováno.

Převzetí zásilky:
Zboží dle druhu je možné vyzvednout osobně v kamenné prodejně Praze-Karlíně na adrese Křižíkova 435/109.

V případě jakýchkoliv závad je kupující povinen to neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním protokol o poškození zásilky. Poté co nejdříve kontaktujte naši firmu, aby bylo možné celou záležitost ihned vyřešit.
Dle zvoleného druhu dopravy a objemu zboží je vypočítána cena dopravy.

Způsob úhrady:
Vybrat si můžete z několika způsobů platby:

·         platba v hotovosti při osobním odběru zboží

·         platba předem bankovním převodem na účet 2300835615/2010

·         platba dobírkou při dopravě přepravní službou

Právo na odstoupení od smlouvy:

Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem §1832 č.89/2012Sb.právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujicímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet kupujicího dle dohody se spotřebitelem. Dle §1837, písm. G, z. č. 89/2012 Sb. u strojků na vlasy, vousy, srst a jiných hygienických výrobků jsme při vrácení nuceni z hygienických důvodů měnit střihací bloky za nové. O jejich cenu ponížíme částku, která se vrátí zákazníkovi, jež zboží vrátil ve lhůtě 14 dnů. Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou, zašlete výrobek zpět na naši adresu U Alfréda (MIANMAR s.r.o.) Křižíkova 435/109, 186 00, Praha a označte jej jako "VRÁCENÉ ZBOŽÍ". Zboží je třeba odeslat jako obyčejnou zásilku ne jako dobírku.

Reklamace:

Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou, zašlete výrobek zpět na naši adresu U Alfréda (MIANMAR s.r.o.) Křižíkova 435/109, 186 00, Praha a označte jej jako "REKLAMACE". Zboží je třeba odeslat jako obyčejnou zásilku ne jako dobírku. Zásilky na dobírku nebudou převzaty. Výrobek je třeba zabalit do původního obalu, přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodávána. Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury na které byl výrobek zakoupen, popis závady a číslo bankovního účtu. Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám (mimo přepravní společnost) a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, stát, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde: https://strihacistrojky.cz/gdpr 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.52) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu:

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@strihacistrojky.cz.

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě zákona č. 378/2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce,nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz.http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

U České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná on-line na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení pravidel pro momosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu momosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. 

 

Zavěrečná ustanovení:

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Registrací/nákupem uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu.

Provozujeme velkoobchodní prodej: 

V případě zájmu o velkoobchodní odběr našeho sortimentu nás prosím kontaktujte na tel. č. 601 390 244, kde Vám sdělíme podmínky a bližší informace týkající se velkoobchodní spolupráce.

Dostaňte se včas k tomu nejvýhodnějšímu...

Zasíláme 1x týdně novinky a slevové akce.Jak používáme vaše údaje?